Η Σχολή των Αθηνών

(έργο του Ιταλού ζωγράφου Ραφαήλ)