Επιτυχόντες διαγωνισμού 2015 - 2016

"Ο Θαλής"

"Ευκλείδης"